Wat is elektromagnetische straling?

Elektromagnetische straling is de voortbeweging door de ruimte van elektrisch en magnetische trillingen, oftewel oscillaties. 

Wiskundig beschreven is elektromagnetische straling een golf. Deze golf is een combinatie van een elektrisch veld en een magnetisch veld (met magnetische fluxdichtheid) die loodrecht op elkaar staan.

Er zijn ontzettend veel vormen die elektromagnetische straling veroorzaken. Om deze reden is de overgevoeligheid voor elektromagnetische straling ook ontzettend moeilijk te vinden en lopen de klachten ontzettend uiteen. Lees ook: gezondheidsklachten.

Het hangt er onder andere vanaf voor welk deel in het elektromagnetisch spectrum je gevoelig bent. Het elektromagnetische spectrum heeft veel verschillende energieniveau's.

Radiogolven hebben een relatief laag energieniveau en hebben daardoor een zeer groot bereik.
Röntgenstraling heeft echter een dermate hoog energieniveau dat deze door weefsels heen gaan. 

Het is veelvoudig in het nieuws geweest dat 5G voor mobiel Internet officieel wordt gelanceerd. Voor deze technologie is het noodzakelijk om veel meer masten te plaatsen. Naar verwachting komen er voor 5G minstens 1800 bij! Dit geeft al aan dat er een hoger energieniveau noodzakelijk is voor deze technologie.